Jury

Der KUNSTGRIFF. Siec Kulturalna – Netzwerk für Kultur e.V. konnte ein kompetentes Team aus Kulturarbeit und -verwaltung der Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice gewinnen, um als KEENA DA-Jury über die Spendenvergabe an die Kunstschaffenden zu entscheiden.

Die Jury besteht aus:

Stowarzyszeniu KUNSTGRIFF. Sieć kulturalna – Netzwerk für Kultur e. V. udało się zebrać kompetentne jury składające się z osób ze świata kultury dwumiasta Frankfurt nad Odrą i Słubice, które zadecyduje o rozdysponowaniu darowizn zebranych w ramach niefestiwalu NIE MA NIKOGO.

W skład jury wchodzą:

Adriana Dydyna-Marycka,
zastępca burmistrza Słubice

Adriana Dydyna-Marycka,
stellvertretende Bürgermeisterin von Słubice

Adriana Dydyna-Marycka

„Z wielką radością przyjęłam zaproszenie do jury, które decydować będzie o wsparciu ludzi kultury w tych trudnych czasach, gdy koronawirus zamknął nam sale koncertowe, kina, teatry. Gratuluję też twórcom Nie- festiwalu NIE MA NIKOGO 2020, pomysłu. Bo jak mawiał polski poeta Zbigniew Herbert ‚kultura to budowanie wartości, dla których warto żyć.‛ Ta akcja pokazuje, jak ważna jest solidarność społeczna. I to nieprawda, że NIE MA NIKOGO, kto upomni się o kulturę. Jest nas, po obu stronach Odry, naprawdę dużo!“
______________________________________
„Mit großer Freude habe ich die Einladung in die Jury angenommen, die in dieser schwierigen Zeit, in der wegen der Corona-Pandemie Konzerthäuser, Kinos, Theater zu sind, über die Vergabe der Spenden an Kunstschaffende entscheiden wird. Ich gratuliere dem Team des Nicht-Festivals KEENA DA 2020 zu der Idee. Denn wie der polnische Dichter Zbigniew Herbert gesagt hat, ‚Kultur bedeutet Werte erschaffen, für die es sich lohnt zu leben‛. Dieses Projekt zeigt, wie wichtig die gesellschaftliche Solidarität ist. Und es ist nicht wahr, dass KEENA DA ist, der für die Kultur eintreten würde. Es sind ganz viele, auf beiden Seiten der Oder!“
Milena Manns, Dezernentin für Kultur, Bildung, Sport, Bürgerbeteiligung und Europa der Stadt Frankfurt (Oder)

Milena Manns, Wydział Kultury, Edukacji, Sportu, Partycypacji obywatelskiej i Europy Miasta Frankfurt nad Odrą

Milena Manns

„Unsere Doppelstadt lebt! Nicht zuletzt durch ihre vielfältigen Kultureinrichtungen und freischaffenden Künstler*innen, die – oftmals miteinander vernetzt und in unterschiedlichsten Projekten miteinander zusammenarbeitend – das weitere Zusammenwachsen von Frankfurt (Oder) und Słubice fördern. Mit dem Nicht-Festival KEENA DA 2020 können Sie ganz praktisch lokalen Künstler*innen in diesen Krisenzeiten unter die Arme greifen, damit wir auch zukünftig noch in den Genuss unseres grenzüberschreitenden Kulturangebots kommen können. So ist zwar KEENA DA, aber alle sind mit dabei!“
______________________________________
„Nasze dwumiasto żyje! Zwłaszcza dzięki swoim rozmaitym instytucjom kultury oraz niezależnym artystom i artystkom, którzy – utrzymując kontakty i współpracując w przeróżnych projektach – promują zrastanie się Frankfurtu nad Odrą i Słubic. Niefestiwal NIE MA NIKOGO 2020 to znakomita okazja, by w czasach kryzysu pomóc lokalnemu środowisku artystycznemu, abyśmy również w przyszłości mogli się cieszyć transgraniczną ofertą kulturalną. Wprawdzie NIE MA NIKOGO, ale wszyscy coś robią!“
Florian Vogel, Künstlerischer Leiter
des Kleist Forums

Florian Vogel, dyrektor artystyczny Kleist Forum

Florian Vogel

„Gerade in Zeiten wie diesen erleben wir schmerzhaft, wie sehr uns die gelebte, lebendige Kultur fehlt. Sie ist durch nichts ersetzbar. Die Krise hat viele Künstlerinnen und Künstler in existenzielle Not gebracht. Um sie nicht zu vergessen, müssen wir alle – bei allem Abstand – eng zusammenstehen, damit in Zukunft die Doppelstadt wieder mit Leben gefüllt ist. Ein kleiner, ganz großer Beitrag ist dieses Festival. Hier können wir unseren Beitrag leisten und solidarisch zeigen, was uns Kunst wert ist – auch wenn und gerade weil wir sie im Moment nicht erleben können. Haltet zusammen und unterstützt Eure lokale Kunstszene. Es lohnt sich. Ganz bestimmt!“
______________________________________
„Zwłaszcza w okresie takim jak ten boleśnie odczuwamy brak działań kulturalnych. Nie da się ich niczym zastąpić. Kryzys sprawił, że wielu artystów i artystek znalazło się w trudnym położeniu. Aby o nich nie zapomnieć, musimy wszyscy – choć z zachowaniem odstępu – stanąć razem, by także w przyszłości kultura nadal wypełniała dwumiasto. Małym, wielkim przyczynkiem do tego jest ten festiwal. Teraz możemy udzielić wsparcia i solidarnie pokazać, jaką wartość ma dla nas sztuka – pomimo tego, że obecnie nie możemy jej doświadczać. Trzymajcie się razem i wspierajcie wasze lokalne środowisko artystyczne. Warto. Na pewno!“
Piotr Tamborski, dyrektor Słubickiego
Miejskiego Ośrodka Kultury

Piotr Tamborski, Leiter des
Słubicer Kulturhauses SMOK

Piotr Tamborski

„Jestem człowiekiem kultury dlatego ta akcja jest mi szczególnie bliska. Kultura posługuje się uniwersalnym językiem, który odwołuje się do uczuć, emocji, wartości, czyli tego wszystkiego co jest w każdym z nas, niezależnie, czy mieszkamy w Słubicach czy w sąsiednim Frankfurcie nad Odrą. Nasze miasta od wielu tygodni dzieli granica, co trudno nam zaakceptować. Ten festiwal pokazuje jednak, jak wspólny pomysł, idea, poczucie wspólnoty, potrafi nas jednoczyć.“
______________________________________
„Ich bin ein Kulturmensch, daher liegt dieses Projekt mir besonders nah. Kultur benutzt eine universelle Sprache, die Gefühle, Emotionen, Werte anspricht, also all das, was in jedem von uns steckt, egal, ob man in Słubice oder Frankfurt (Oder) wohnt. Seit vielen Wochen teilt eine Grenze unsere Städte und es fällt uns schwer, das zu akzeptieren. Dieses Nicht-Festival zeigt jedoch, wie eine gemeinsame Idee, Gedanke, Gemeinschaftsgefühl uns vereinen kann.“
Tomasz Pilarski, Leiter des Stadtmarketings
Frankfurt (Oder)

Tomasz Pilarski, szef marketingu miejskiego
we Frankfurcie nad Odrą

Tomasz Pilarski

„In unserer deutsch-polnischen Doppelstadt spielt die Kultur eine besondere Rolle. Von jener ging der Impuls für zahlreiche Kooperationen in der Grenzregion aus und sie gibt bis heute den Ton des grenzüberschreitenden Zusammenwachsens an. Die Kulturlandschaft der Doppelstadt ist zudem besonders vielfältig. Außer großen Kultureinrichtungen haben bei uns sehr viele freischaffende Künstler ihr Zuhause gefunden. Diese leiden unter den Folgen der aktuellen Pandemie am meisten. Und ihnen ist dieses Festival gewidmet.“
______________________________________
„W naszym Dwumieście kultura ma szczególne znaczenie. To od niej rozpoczęła się polsko-niemiecka współpraca na pograniczu i to ona do dzis nadaje tempa transgranicznej integracji. Krajobraz kulturalny Dwumiasta jest dodatkowo szczególnie bogaty. Oprócz wielkich instytucji kultury mamy u siebie dziesiątki artystów działajacych indywidualnie, albo w mniejszych i wiekszych formacjach artystycznych. To oni ucierpieli z powodu pandemii najbardziej i to dla nich organizowany jest ten festiwal.“
Carmen Winter, Vorstandsmitglied des
KUNSTGRIFF. Siec Kulturalna – Netzwerk
für Kultur e.V.

Carmen Winter, członkini zarządu
stowarzyszenia KUNSTGRIFF. Sieć
kulturalna – Netzwerk für Kultur e. V.

Carmen Winter

„Zeiten wie diese haben wir alle noch nicht erlebt. Darauf waren wir auch nicht vorbereitet. Die meisten Künstler und kleinen Vereine verfügen weder über finanzielle Rücklagen, um ein halbes Jahr ohne Einnahmen zu überleben, noch über die Voraussetzungen, jetzt mal schnell auf digital umzuschwenken.
Ich schätze an der Kulturszene unserer Doppelstadt die vielen Leute, die die Basisarbeit machen: kulturelle Bildung, Musik auf dem Hof, Ausstellungen in Läden, Theater für Kinder…
Ich möchte sie alle mit ihrer Kunst wiedersehen. Deshalb freue ich mich, dass es dieses verrückte Nicht-Festival KEENA DA gibt.“
______________________________________
„Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich nowa. Nie byliśmy na nią przygotowani. Większość artystów oraz niewielkich stowarzyszeń nie mają ani oszczędności, dzięki którym mogliby przeżyć pół roku bez dochodów, ani możliwości szybkiego przejścia na cyfrową działalność.
W sektorze kultury naszego dwumiasta cenię tych ludzi, którzy wykonują podstawową pracę: edukację kulturalną, muzykę na podwórzu, wystawy w sklepach, spektakle dla dzieci…
Chciałabym wszystkich zobaczyć, jak znów tworzą sztukę. Dlatego cieszę się, że powstał ten szalony niefestiwal NIE MA NIKOGO.“
Isa Ihle, Leiterin des Quartiersmanagements
Frankfurt (Oder)

Isa Ihle, kierowniczka Quartiersmanagement
miasta Frankfurt nad Odrą

Isa Ihle

„Als ich vor vier Jahren nach Frankfurt (Oder) kam, hat mich die vielfältige Kulturszene überrascht. Heute ist sie fester Bestandteil auch meines Lebens in der Doppelstadt. Es biete sich hier in Freiräumen und etablieren Kultureinrichtungen nicht nur die Möglichkeit verschiedenste Kunstarten zu konsumieren, sondern auch sich aktiv auszuprobieren und so die Kulturlandschaft mit zu gestalten. Das ist in meinen Augen eine Besonderheit. In krisenhaften Zeiten scheinen diese Freiräume und ihre Künstler:innen leicht aus dem Fokus zu rutschen. Das Nicht-Festival KEENA DA will dem vorbeugen und eine kleine Alternative zu staatlichen Hilfen bieten.“
______________________________________
„Przyjechawszy cztery lata temu do Frankfurtu nad Odrą, byłam zaskoczona różnorodnością tutejszej oferty kulturalnej. Dziś to stały element także mojego życia w dwumieście. W instytucjach i miejscach kultury można nie tylko konsumować przeróżne kierunki artystyczne, lecz także samemu się wypróbować i w ten sposób współkształtować świat kultury. Według mnie to coś wyjątkowego. Zdaje się, że podczas kryzysu środowisko artystyczne schodzi na drugi plan. Celem niefestiwalu NIE MA NIKOGO jest zapobiegnięcie temu i stworzenie alternatywy dla rządowych pakietów pomocowych.“
Luisa Rehberg, Kulturreferentin des AStA
der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder)

Luisa Rehberg, referentka ds. kultury
w zarządzie samorządu studenckiego
Europejskiego Uniwersytetu Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą

Luisa Rehberg

„Für mich besteht die Seele einer Stadt aus den Menschen, die etwas (er-)schaffen, die wirken und die über ihren eigenen Tellerrand schauen. Die nicht nur Potential haben, sondern auch Potential sehen – in Frankfurt (Oder)/Słubice. Unsere Doppelstadt hat eine besonders bunte Seele! Nun stellt Euch die Zeit nach der Krise vor, wenn die ›systemirrelevante‹ Kunst- und Kulturszene nicht Unterstützung in Spendenaktionen wie das Nicht-Festival KEENA DA gefunden hätte. Gepflegt in das kleine Theater um die Ecke gehen, spontan eine Vernissage besuchen oder doch lieber einen netten Tanzabend mit Freunden genießen? Das, was wir die schönen Seiten im Leben nennen, wäre dann vielleicht nicht mehr. Und was bliebe uns?“
______________________________________
„Dusza miasta to według mnie ludzie, którzy coś tworzą, działają i myślą nieszablonowo. Ludzie, którzy nie tylko mają potencjał, lecz także go dostrzegają – we Frankfurcie nad Odrą/Słubicach. Dusza naszego dwumiastajest niezwykle barwna! A teraz wyobraźcie sobie czasy po kryzysie, gdyby „niekluczowy dla funkcjonowania państwa” sektor kultury nie otrzymał wsparcia dzięki takim akcjom jak niefestiwal NIE MA NIKOGO. Eleganckie wyjście do teatru, spontaniczne pójście na wernisaż, a może jednak tańce ze znajomymi? Być może nie byłoby wtedy tego, co nazywamy przyjemnymi stronami życia. Co nam wtedy pozostanie?“
<span>%d</span> Bloggern gefällt das: