Presse | Dla mediów

PRESSEMITTEILUNG 10. Juni 2020 | KOMUNIKAT PRASOWY 10 czerwca 2020 roku

Jetzt bewerben: Nicht-Festival KEENA DA 2020 sammelt Spendengelder für die Kulturszene der Doppelstadt

Frankfurt-Słubicer Künstlerinnen können bis 01. Juli 2020 Bewerbungen einreichen

Frankfurt (Oder)-Słubice, 10.06.2020. Von der Corona-Krise betroffene Freischaffende im Bereich Kultur sowie Betreiberinnen von Kulturorten oder -vereinen in der Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice können sich bei KEENA DA 2020 um einen Zuschuss bewerben. Sowohl gemeinnützige als auch private Einrichtungen und Organisationen sowie Solo-Künstler*innen erhalten so die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung aus dem Spendentopf der Aktion.

Auf der Internetseite http://www.keenada.org unter „Bewerbung“ können Interessierte ein Formular jeweils in deutscher und polnischer Sprache herunterladen, dieses bis zum 01. Juli 2020 digital ausfüllen und dem Team per E-Mail zukommen lassen.

Den Macherinnen von KEENA DA2020 ist es wichtig, das Verfahren möglichst unkompliziert zu halten und insbesondere über die individuelle Lage des bzw. der Antragstellenden mehr in Erfahrung zu bringen. Diese Erläuterungen dienen der Jury nach dem 01. Juli 2020 als Grundlage für eine faire Entscheidung zur Vergabe der Spendenmittel. Die Jury legt dabei gemeinschaftlich fest, wer einen Zuschuss erhält und wie hoch dieser jeweils ausfällt. Je nach Bedarfslage und der Höhe der eingegangenen Spenden können ggf. nicht alle Anträge berücksichtigt werden.

Das Nicht-Festival KEENA DA 2020 der Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice ist eine privat und ehrenamtlich organisierte Spendensammelaktion in Trägerschaft des Vereins KUNSTGRIFF. Sieć kulturalna – Netzwerk für Kultur e.V. Kooperationspartner sind das Kleist Forum, die Stiftung SPI NL Brandenburg Süd-Ost und das BLOK O.

Złóż wniosek już teraz: Niefestiwal NIE MA NIKOGO 2020 zbiera darowizny na rzecz środowiska artystycznego dwumiasta

Artyści i artystki działający w Słubicach i we Frankfurcie mogą składać wnioski o zapomogę do 1 lipca 2020 r.

Frankfurt nad Odrą i Słubice, 10.06.2020 r. Słubiccy i frankfurtcy niezależni artyści i artystki, zarządcy miejsc kultury oraz stowarzyszenia kulturalne dotknięci kryzysem spowodowanym przez pandemię koronawirusa mogą składać wnioski o przyznanie zapomogi w ramach NIE MA NIKOGO 2020. Z puli darowizn zebranych w ramach akcji mogą skorzystać zarówno instytucje pożytku publicznego, jak i prywatne, a także niezależni artyści i artystki.

Na stronie internetowej http://www.keenada.org w zakładce „Wniosek” można pobrać formularz w językach polskim i niemieckim. Należy wypełnić go do 1 lipca br. i przesłać organizatorkom drogą elektroniczną.

Organizatorki NIE MA NIKOGO 2020 chciały, aby procedura była możliwie prosta i aby można było we wniosku szeroko opisać swoje indywidualne położenie. Te opisy posłużą jury za podstawę do rozstrzygnięcia wniosku i przyznania zapomogi po 1 lipca br. Jury samodzielnie zadecyduje, kto otrzyma dofinansowanie i w jakiej wysokości. W zależności od sytuacji osób składających wnioski i wysokości przekazanych do puli darowizn może zdarzyć się tak, że nie będzie mogli przyznać zapomogi każdemu składającemu wniosek.

Niefestiwal NIE MA NIKOGO 2020 dwumiasta Frankfurt nad Odrą i Słubice to akcja zbierania darowizn organizowana prywatnie i społecznie. Podmiotem odpowiedzialnym jest KUNSTGRIFF. Sieć kulturalna – Netzwerk für Kultur e.V. NIE MA NIKOGO 2020 wspierają Messe und Veranstaltungs GmbH, Stiftung SPI NL Brandenburg Süd-Ost oraz BLOK O.

PRESSEMITTEILUNG 27. Mai 2020 | KOMUNIKAT PRASOWY 27 maja 2020 roku

Unterstützungsaktion für freie Kulturszene der Doppelstadt startet

KUNSTGRIFF. e.V. veranstaltet Nicht-Festival KEENA DA 2020.

Die Corona-Krise hat auch und insbesondere die Kulturszene der Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice hart getroffen. Kulturhäuser sind geschlossen, mittel- und langfristige Planung ist unter den aktuellen Gegebenheiten unmöglich. Freischaffende kämpfen um ihre Existenz. Leere Säle, verwaiste Bühnen, geschlossene Theater. KEENA DA?

Um die Kultur in Frankfurt (Oder)-Słubice zu unterstützen, hat sich ein kleines Team kulturbegeisterter Doppelstädterinnen zusammengetan und das Nicht-Festival KEENA DA 2020 auf die Beine gestellt. Das Prinzip: Mit dem Verkauf von Tickets für ein Festival, das nicht stattfindet, werden Spenden gesammelt, die im Anschluss auf Antrag an Künstlerinnen, Kultureinrichtungen und Kulturvereine vergeben werden. Dabei sollen ausdrücklich Künstlerinnen von beiden Seiten der Oder die Möglichkeit erhalten, sich um einen Zuschuss zu bewerben.

„Trotz oder vielmehr gerade wegen der aktuell geschlossenen deutsch-polnischen Grenze wollen wir mit dieser besonderen Spendenaktion ein Zeichen dafür setzen, dass wir eine Doppelstadt sind und in Krisenzeiten wie diesen solidarisch zusammenstehen müssen. Kulturangebote schaffen Begegnungsräume, in denen sich Menschen unabhängig von Herkunft und Hintergrund treffen, kennen lernen und austauschen können. Daher finden wir es enorm wichtig, die Menschen hinter diesen Kulturangeboten beiderseits der Oder, die sich teilweise in einer bedrohlichen wirtschaftlichen Lage befinden, mit einem Beitrag zu unterstützen“, so die Macherinnen von KEENA DA 2020.

Nun ist das Publikum am Zuge: Über die eigens erstellte Website http://www.keenada.org können Frankfurter und Słubicer Kulturfreundinnen ab dem 01.06.2020 Tickets in drei verschiedenen Kategorien erwerben. Der Ticketkauf ist auch an der Kasse im Kleist Forum möglich. Wer weniger oder auch mehr geben möchte, kann eine Spende in frei wählbarer Höhe an den Trägerverein KUNSTGRIFF. e.V. überweisen. Alle (Ticket-)Spenden, die bis zum 15. Juli 2020 eingehen, fließen zusammen in einen Topf. Auf Zuschüsse aus dem so entstandenen Fonds können sich Kulturschaffende, Betreiberinnen von Kulturorten und Kulturvereine bewerben. Eine kompetente Jury entscheidet anschließend über die Vergabe der Mittel.

Freischaffende Künstler*innen, Kulturorte und -vereine der Doppelstadt, die von der Corona-Krise betroffen sind, können über die genannte Website ein Bewerbungsformular herunterladen. Neben Kontaktdaten und Informationen über ihre Tätigkeiten dient die Beschreibung der aktuellen Situation der Jury als Entscheidungsgrundlage für die Vergabe. Bewerbungen können bis 01. Juli 2020 ausschließlich per Mail eingereicht werden.

KEENA DA 2020 wird unterstützt von der Messe und Veranstaltungs GmbH, der Stiftung SPI NL Brandenburg Süd-Ost und dem BLOK O.

Veranstalter des Nicht-Festivals KEENA DA 2020 ist der Verein KUNSTGRIFF. Siec kulturalna – Netzwerk für Kultur e.V., der sich seit 13 Jahren aktiv für die Kultur in der Doppelstadt einsetzt.

Rozpoczyna się akcja wsparcia dla środowiska artystycznego dwumiasta

KUNSTGRIFF e. V. zorganizuje nie-festiwal NIE MA NIKOGO 2020.

Kryzys spowodowany przez koronawirusa mocno dotknął także środowisko artystyczne dwumiasta Frankfurt nad Odrą i Słubice. Ośrodki kultury są zamknięte, a planowanie średnio- i długoterminowe w obecnej sytuacji jest niemożliwe. Artyści i artystki walczą o przetrwanie. Puste sale, opuszczone sceny, zamknięte teatry. NIE MA NIKOGO?

W celu wsparcia świata kultury we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach grupa składająca się z kilku miłośniczek kultury mieszkających w dwumieście zorganizowała nie-festiwal pod nazwą NIE MA NIKOGO 2020. Na czym on polega: Ze sprzedaży biletów na festiwal, który się nie odbędzie, zamierzają zebrać datki, które następnie przekażą artystom i artystkom, ośrodkom kultury i stowarzyszeniom kulturalnym. O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby ze świata kultury po obu stronach Odry. W tym celu należy złożyć wniosek.

„Mimo obecnie zamkniętej polsko-niemieckiej granicy czy raczej właśnie z tego względu chcielibyśmy za pomocą naszej wyjątkowej akcji zbierania darowizn pokazać, że jesteśmy dwumiastem i że w trakcie kryzysów takich jak ten musimy działać solidarnie. Oferta kulturalna to przestrzeń, w której ludzie spotykają się, poznają, wymieniają myślami i doświadczeniami – niezależnie od tego, kim są i skąd pochodzą. Dlatego uważamy za niezwykle ważne zorganizowanie wsparcia dla ludzi, którzy tworzą ofertę kulturalną po obu stronach Odry i znajdują się dziś w trudnym pod względem gospodarczym położeniu – uzasadniają organizatorki NIE MA NIKOGO.

Kolejny krok należy do publiczności: Na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem http://www.keenada.org rozpocznie się 1 czerwca b. r. sprzedaż biletów w trzech kategoriach cenowych. Bilety będzie można nabywać również w kasach biletowych w Kleist Forum. Kto chciałby przekazać mniej lub więcej niż równowartość biletów, ten może przekazać darowiznę w dowolnej kwocie na konto stowarzyszenia KUNSTGRIFF, które jest podmiotem odpowiedzialnym za akcję. Wszystkie darowizny, które wpłyną do 15 lipca, trafią do wspólnej puli. O otrzymanie dofinansowania z niej będą mogli składać wnioski artyści i artystki, zarządcy ośrodków i miejsc kultury oraz stowarzyszenia kulturalne dotknięci kryzysem spowodowanym przez pandemię koronawirusa. Następnie kompetentne jury zadecyduje o rozdysponowaniu środków.

Formularz do złożenia wniosku można pobrać z wyżej wymienionej strony internetowej. Należy wpisać swoje dane kontaktowe, profil działalności i opisać aktualną sytuację, co posłuży jury za podstawę do rozstrzygnięcia wniosku. Dokumenty można składać jedynie drogą elektroniczną do 1 lipca b. r.

NIE MA NIKOGO 2020 wspierają Messe und Veranstaltungs GmbH, Stiftung SPI NL Brandenburg Süd-Ost oraz BLOK O.

Organizatorem nie-festiwalu NIE MA NIKOGO 2020 jest stowarzyszenie KUNSTGRIFF. Sieć kulturalna – Netzwerk für Kultur e. V., które już od 13 lat angażuje się na rzecz kultury w dwumieście.

%d Bloggern gefällt das: